Project Description

plaats: Rijssen
jaar: 2009 -2013
oppervlak: 4.350 m2
status: gerealiseerd
opdrachtgever: Twinta, de Goede Woning

Verpleeghuis ‘Eltheto’ huisvest kleinschalige woongroepen voor verpleeghuiszorg psychogeriatrie (PG) en kleinschalige woongroep somatiek. Het gebouw vormt samen het bestaande gebouw ‘de Reling’ de poort naar het plein en het zorginlooppunt. De ouderen in deze voorziening hebben behoefte aan een sociaal veilige omgeving met uitzicht op een levendige buitenruimte. Alle kamers en gezamenlijke ruimtes hebben daarom ook een directe visuele relatie met de pleinen en de omgeving. De verschillende woonkamers van de woongroepen zijn duidelijk herkenbaar in het gevelbeeld. Het gebouw heeft een moderne uitstraling en krijgt levendigheid door de compositie van de ramen, de houten accenten en de grote patio’s, balkons en loggia’s. De variatie en positie van de buitenruimtes zorgen voor veel levendigheid en interactie. De ramen liggen diep in de negge en de kozijnen zijn in de wanden weggewerkt. Nog dieper in de gevels liggen de buitenruimtes. Door de gevels van de buitenruimtes van hout te maken wordt hier een warme sfeer gecreëerd. Om de gevelcompositie af te maken worden er ook nissen zonder ramen toegepast waardoor het strakke witte vlak nog meer doorbroken wordt.

Als een of meerdere van de zintuigen bij ouderen verslechterd is het van belang dat de overige zintuigen voldoende geprikkeld worden. Licht, kleurcontrasten, verschillen in textuur, temperatuur en geur zijn daarbij van belang. In het interieur van de groepswoningen wordt hier specifiek aandacht aan besteed. Om de eigen identiteit te kunnen behouden als men opgenomen wordt in een verzorgingsvoorziening wordt er gewerkt met kleinschalige woongroepen. Iedere woongroep heeft zijn eigen herkenbare woonkamer en eetkamer. De nadruk binnen de woongroepen ligt vooral op het wonen en het leven met de zorg goed georganiseerd op de achtergrond.

2by4-eltheto-building-03-10

2by4-architects_Eltheto 07

2by4-eltheto-building-03-12

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Building 03 from inner square (completed)

Eltheto Gezondheidscentrum en huisvesting-Bouwdeel 03 (opgelevered)