Project Description

plaats: Rotterdam
jaar: 2013
oppervlakte: 4000m2
status: case studie

Casestudie waarbij twee leegstaande verouderde kantoortorens in het centrum van Rotterdam zijn herbestemd tot woningen voor senioren met een verhuurbare plint voor een clustering van zorggerelateerde ondernemingen. In de torens zitten zowel zelfstandige seniorenappartementen als kleinschalige groepswoningen.

Bij de transformatie van een kantoorgebouw naar een gebouw dat zorg faciliteert moet er met verschillende factoren rekening worden gehouden voordat wordt overwogen om tot de transformatie over te gaan. De onderstaande diagrammen verbeelden enkele belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden.

De gekozen locatie en de 2 gebouwen lenen zich uitstekend voor transformatie naar ouderenhuisvesting met zorgfaciliteiten. De panden staan in het hart van het levendige centrum in Rotterdam met alle nodige voorzieningen en afnemers in de buurt, liggen uitstekend qua bezonning, hebben prachtig uitzicht op de Binnenrotte en het Laurensplein en zijn constructief goed te transformeren.

In deze studie zal de plint aangepast worden als een uitbreiding van de naastliggende winkelstraat waardoor er meer beweging en verblijf rondom het gebouw ontstaat. Hieraan kunnen ook de bewoners mee doen en zich zo minder geïsoleerd voelen.

De eerste verdieping van de beide gebouwen huisvest een zorgcentrum waar, naast zorg voor ouderen, ook een fysiotherapeut, een tandarts, een apotheek en dergelijke komen. Hierdoor kunnen niet alleen de ouderen die gehuisvest zijn in het gebouw makkelijk van zorg gebruik maken, maar ook de bewoners uit de omgeving. Deze verdieping wordt aan elkaar gekoppeld.

Op de bovenste verdiepingen is er huisvesting voor ouderen in de vorm van woongroepen, waardoor ze samen kunnen koken en leven met een verzorger erbij. Hierdoor kunnen ze de zorgkosten eventueel delen en hoeven ze niet te verhuizen wanneer ze hulpbehoevender worden. Deze kantoorpanden vormen een geschikte oplossing voor het tekort aan huisvesting voor ouderen die ge-extramuraliseerd gaan worden.

2by4-Kantoor-transformatie-Visualizatie

2by4-Kantoor-transformatie-bestaand

2by4-Kantoor-transformatie-herbestemming-doorsnede

2by4-Kantoor-transformatie-herbestemming-schema_01

2by4-Kantoor-transformatie-herbestemming-schema_02

2by4-Kantoor-transformatie-herbestemming-schema_03

2by4-Kantoor-transformatie-herbestemming-schema_04

2by4-Kantoor-transformatie-herbestemming-schema_05