Project Description

plaats: Delft, Netherlands
jaar: 2014
oppervlakte: 500 m2 or more
status: concept design
opdrachtgever: particulier opdrachtgeverschap

In de huidige tijd is het verkrijgen van een hypotheek lastiger, wordt de kinderopvang duurder en wordt de verzorgingsstaat afgebouwd. Als reactie hierop is te zien dat familiebanden weer sterker worden en delen van de familie elkaar helpen. Zo ziet men grootouders zorgen voor de opvang van de kleinkinderen en ouderen die mantelzorg van hun kinderen krijgen.

Als logisch gevolg van deze maatschappelijke ontwikkelingen ontstaat er een behoefte aan meergezinswoningen. Het kan daarbij gaan om een soort aanleunwoning of twee zelfstandige eenheden achter één voordeur.

De getoonde referentie is hier een uitkomst van op architectonisch en stedenbouwkundig niveau. Het auto vrij of autoluw maken van een straat geeft daarbij aanleiding om de openbare ruimte anders te gebruiken waarbij de straat meer een verblijfplek wordt dan een verkeersruimte. Zo ontstaat een hechte buurt met ruimte voor buurtinitiatieven.