Project Description

Plaats: kampen
Jaar: 2014
Status: lopend
Opdrachtgever: Stichting Philadelphia Zorg

Stichting Philadelphia Zorg wilt met het Huis van Philadelphia een optimale leefomgeving creëren voor haar cliënten.

2by4-architects is door Stichting Philadelphia Zorg gevraagd een handboek sensitief programma van eisen te maken voor de cliëntengroep Sterk Gedragsgestoorde Ernstige Verstandelijk Gehandicapten.

Binnen de huidige huisvesting zijn cliënten met een indicatie SGEVG gehuisvest samen met andere doelgroepen waaronder SGLVG. Hierdoor krijgen de cliënten niet de optimale zorg afgestemd op hun specifieke behoeften. Stichting Philadelphia Zorg wil hier verandering in brengen door deze groep een eigen huisvesting en dagbesteding te geven. Binnen dit kader is de onderzoeksvraag geformuleerd waar de optimale huisvesting van de doelgroep SGEVG (Sterk Gedragsgestoorde Ernstige Verstandelijk Gehandicapten) aan zou moeten voldoen.

De inhoud van dit handboek is tot stand gekomen uit een aantal intensieve workshops gehouden met een interdisciplinair team bestaande uit; belangenbehartigers, begeleiders, locatiemanager wonen, locatiemanager dagbesteding, gedragsdeskundige, ontwikkelaar intensieve zorg en wij als architecten. Vanuit deze verschillende expertises ontstond kennis uitwisseling en kon er een breed beeld worden gevormd omtrent de optimale huisvesting.

Philadelphia investeert hiermee in de initiatiefase in de overtuiging dat daarbij een soepel ontwikkel en uitvoeringstraject doorlopen kan worden en duurzame huisvesting gerealiseerd kan worden dat leidt tot een hogere kwaliteit van leven voor de cliënt en een goed functionerende werkomgeving voor de begeleiders.

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_17

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_15

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_14

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_11

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_12

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_10

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_05

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_08

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_02
2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_01