Project Description

plaats: Nederland
jaar: 2013
oppervlakte: 60 m2
status: case studie

Nederland telt ongeveer 2,3 miljoen alleenstaanden. Naar verwachting zal dit aantal flink toenemen tot ruim 3 miljoen in 2025. Deze groei komt grotendeels voor rekening van het aantal middelbare en oudere alleenstaanden. Het merendeel van de bestaande woningvoorraad is echter bestemd voor gezinnen. Dit ontwerp is specifiek gemaakt voor de oudere alleenstaande en zijn/ haar specifieke wensen.

Voor alleenstaande ouderen heeft 2by4-architects compacte wooneenheden ontworpen die van alle comfort en woonkwaliteiten zijn voorzien. De specifieke wensen voor deze doelgroep kunnen custom made ingepast worden. De woningen zijn al volledig op eventuele toekomstige zorg voorbereid. Er is veel aandacht besteed aan privacy, maar de woning biedt ook mogelijkheden tot een sterke interactie met de omgeving. In een latere fase kunnen meerdere woningen samengevoegd worden tot 1 grotere woning voor bijvoorbeeld starters.