Project Description

plaats: Rijssen
jaar: 2009-2014
oppervlakte: 3.740 m2
status: Technisch Ontwerp
opdrachtgever: De Goede Woning, Rijssen + Stichting Philadelphia Zorg

Het ontwerp voor dit woon-zorggebouw voor ouderen met een verstandelijke beperking is gebaseerd op dezelfde principes als de overige gebouwen van Eltheto namelijk: het gaat om de kwaliteit van het wonen. De zorg is ondersteunend aan de woon- en leefkwaliteit van de bewoners. Het gebouw is opgezet middels een speels lijnenspel dat enerzijds zorgt voor de aansluiting op de schaal en typologie van de omgeving en anderzijds het gebouw een sterke eigen identiteit geeft. In de plint bevinden zich de meer zelfstandige bewoners die een eigen buitenruimte krijgen aan het plein en de straat. De plint is transparant vormgegeven om zo de interactie tussen binnen en buiten te bevorderen. Op de verdieping bevinden zich de meer afhankelijke bewoners die gebruik maken van grote buitenruimtes binnen het bouwvolume. Van binnen krijgen de bewoners op de verdieping een bijzondere belevenisgang waar ze kunnen dwalen en ontdekken. De gang bestaat uit verschillende belevenisnissen en interactieve plekken. Daklichten geven deze bijzondere plekken extra sfeer.

In het souterrain bevindt zich de dagopvang. Via een glooiend groen landschap is deze verdieping gekoppeld aan het plein. Het groene landschap vormt een beschutte en prettige buitenruimte voor de bewoners.

2by4-Eltheto-b2-exterior-view-street-view_01

2by4-Eltheto-b2-view-from-urban-square_01

Eltheto Bouwdeel 02-Openbaar plein en souterrain

Eltheto Bouwdeel 02-situatie en levensstijl diagram