Project Description

plaats: Nederland
jaar: 2012-2014
status: lopend onderzoek met case studies

In Nederland zijn 30% van alle bedrijventerreinen verouderd. Branchering van bedrijvigheid geeft een positieve bijdrage aan de levendigheid van de openbare ruimte op bedrijventerreinen en zal de devaluatie van de bedrijventerreinen afremmen. Het marktsegment waar een sterke groei aanwezig is, is de zorgmarkt: een markt waarbij branchering een belangrijke meerwaarde kan hebben. Door de zorgmarkt op (verouderde) bedrijventerreinen te introduceren ontstaan zorg werklandschappen.

Nederland bestaat uit een enorm groot aantal hectare verouderde bedrijventerreinen. Belangrijk problemen op bestaande bedrijventerreinen zijn leegstand en monofunctionaliteit. Veel zorggerelateerde bedrijven hebben de voorkeur voor een binnenstedelijke locatie. De zorgmarkt is een marktsegment waarbij een sterke groei aanwezig is als het gaat om extramuralisering, outsourcing en poliklinische behandelingen.

Door de leegstand op bedrijventerreinen op te vullen met verschillende zorg gerelateerde bedrijven zal de monofunctionaliteit doorbroken worden en ontstaat er een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod. Deze ontwikkeling zal ook een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

2by4-Bedrijventerreinen-Almere

2by4-Bedrijventerreinen-Tilburg2by4-Bedrijventerreinen-Tiel

2by4-Bedrijventerreinen-'s-Waalwijk

2by4-Bedrijventerreinen-Roosendaal 2by4-Bedrijventerreinen-Oss

2by4-Bedrijventerreinen-Oosterhout

2by4-Bedrijventerreinen-Nijmegen

2by4-Bedrijventerreinen-Meppel

2by4-Bedrijventerreinen-Lelystad

2by4-Bedrijventerreinen-Leeuwwarden

2by4-Bedrijventerreinen-Helmond

2by4-Bedrijventerreinen-Groningen

2by4-Bedrijventerreinen-Grave

2by4-Bedrijventerreinen-Eindhoven

2by4-Bedrijventerreinen-Drachten

2by4-Bedrijventerreinen-Dokkum

2by4-Bedrijventerreinen-Breda

2by4-Bedrijventerreinen-Bolsward

2by4-Bedrijventerreinen-Bergen-op-Zoom

2by4-Bedrijventerreinen-Assen

2by4-Bedrijventerreinen-Arnhem