Woonzorggebied Rijssen

plaats: Rijssen
jaar: 2009-2014
oppervlakte: 20.000m2
status: lopend
opdrachtgever: Stichting Philadelphia Zorg

Eind 2014 wordt in Rijssen de eerste fase van het woon-zorgcomplex ‘Woonzorggebied Rijssen’ opgeleverd. Woonzorggebied Rijssen speelt in op de wens van de nieuwe generatie ouderen om zelfstandig en levensloopbestendig te wonen.

Wonen passend bij hun levensstijl en in de nabijheid van zorgvoorzieningen. Het woonzorggebied bestaat uit meerdere losstaande gebouwen met allen een eigen herkenbare en frisse uitstraling. Elk gebouw huisvest een eigen doelgroep en richt zich op de specifieke levensstijl van de bewoner. Hierdoor ontstaat verscheidenheid in gebondenheid met een woonuitstraling en geen zorguitstraling.

De gebouwen staan op en rond een hoogwaardige groene openbare ruimte. In deze openbare ruimte worden jong en oud uitgenodigd in beweging te komen en elkaar te ontmoeten en daarmee het sociale isolement van vele ouderen te doorbreken. De buitenruimte van het woonzorggrbied is net zo belangrijk als de binnenruimte. De buitenruimte vormt de fysieke en sociale drager van het plan. Hier komen de bewoners van Eltheto elkaar en de buurt tegen.

In de buitenruimte zal een waterplein worden aangelegd als ideale speelplek voor (klein)kinderen, een plek met bewegingstoestellen voor ouderen en een jeux des boules veld. Vanuit de woonkamers en de balkons van de woningen wordt uitzicht geboden op deze groene en levendige buitenruimte.

 

2by4-Eltheto-concept-diagram

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Aerial view

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Bird's eye view

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Lifestryles

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Building 01-Row houses

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Public square overview

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Public square overview

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Building 02 from the inner square

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Building 02 street view

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Public square

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Building 04

De Bolder – zorgtoegankelijke appartementen en zorgservice centrum

plaats: Rijssen
jaar: 2009 -2014
oppervlak: 4.650 m2
status: lopend
opdrachtgever: Twinta, de Goede Woning

Het centrale gebouw de ‘Bolder’ van het woonzorggebied in Rijssen bestaat uit 2 programma´s: een zorginlooppunt op de begane grond en zorgtoegankelijke huurwoningen op de 4 verdiepingen. Het zorginlooppunt heeft een centrale plek in de stedenbouwkundige opzet gekregen en is zichtbaar vanuit de omgeving en is vanuit meerdere richtingen per voet, fiets en auto bereikbaar. In de transparante plint bevinden zich naast het zorginlooppunt ook wijkfuncties als a la carte restaurant, winkeltje, kapsalon, bezinningsruimte en dagverzorging. De transparante plint heeft een sterke binnen-/ buitenrelatie met de omliggende publieke pleinen. Hierdoor is het een laagdrempelige extraverte voorziening met een openbaar karakter gericht op de wijk. Het zorginlooppunt is bewust losgehouden van het kleinschalig groepswonen en de zorgtoegankelijke woningen. Hierdoor wordt de onafhankelijkheid van de bewoners bevordert en wordt een bezoek aan het zorginlooppunt als een uitje ervaren. Het zorginlooppunt is vrij indeelbaar omdat de bovenliggende verdiepingen door een kolommenstructuur gedragen wordt. Dit bevordert de flexibiliteit van het gebruik waardoor ruimtes, indien gewenst, aangepast kunnen worden. De kop, het midden en de achterkant zijn transparant gehouden om zo ook de relatie tussen de 2 pleinen te versterken. Tussen de open ruimtes zijn 2 houten organische vormen geplaatst die de rondingen van het gebouw zowel binnen als buiten versterken. De houten elementen worden soms buiten de glazen gevel geplaatst om zo ook een warme uitstraling aan de plint te gevel.

De zorgtoegankelijke woningen bevinden zich op de verdiepingen. De woningen worden hier ontsloten door een interne corridor die door de aanwezige lichtstraten natuurlijk licht van boven ontvangen. De lichtstraten lopen tot de begane grond door waar deze sfeer geven aan het diepe restaurant en de stilteruimte. Door de specifieke vorm van de Bolder grenzen de woningen aan alle rondom gesitueerde buitenruimtes wat zorgt voor een sterke relatie met de omgeving en een uniek en gevarieerd uitzicht. De woningen liggen met hun huiskamer aan de buitenruimtes wat er voor zorgt dat rondom een gelijkwaardige woongevel wordt gecreëerd die het ‘hofjes gevoel’ van de pleinen versterkt. De buitenruimtes liggen als loggia’s verdiept in de gevel. De wanden van de loggia’s worden met houten delen bekleed en zorgen voor warme accenten in het strakke witte patroon van de stucgevel. Het vlakkenpatroon in de gevel van de Bolder zet zich voort bij de loggia’s. Om het zicht en de daglichttoetreding te behouden zijn de vlakken uitgevoerd in verticale witte lamellen. Verder bevinden zich zowel bij de loggia’s als bij de te openen ramen witte hekwerken die dezelfde richting hebben als de lamellen. Het resultaat is een ogenschijnlijk willekeurig, maar eenduidige gevel.

 

2by4-Eltehto-building-04-01

2by4 eltheto luchtfoto 06

2by4-eltheto-de-bolder-01

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Public square overview

Eltheto Gezondheidscentrum en huisvesting-Overzicht

Eltheto Gezondheidscentrum en huisvesting-Vogelvlucht

Eltheto Gezondheidscentrum en huisvesting-Lifestijl diagram

Eltheto Gezondheidscentrum en huisvesting-Openbaar plein overzicht

Eltheto Gezondheidscentrum en huisvesting-Openbaar plein

Verpleeghuis Eltheto – dementie en somatiek

plaats: Rijssen
jaar: 2009 -2013
oppervlak: 4.350 m2
status: gerealiseerd
opdrachtgever: Twinta, de Goede Woning

Verpleeghuis ‘Eltheto’ huisvest kleinschalige woongroepen voor verpleeghuiszorg psychogeriatrie (PG) en kleinschalige woongroep somatiek. Het gebouw vormt samen het bestaande gebouw ‘de Reling’ de poort naar het plein en het zorginlooppunt. De ouderen in deze voorziening hebben behoefte aan een sociaal veilige omgeving met uitzicht op een levendige buitenruimte. Alle kamers en gezamenlijke ruimtes hebben daarom ook een directe visuele relatie met de pleinen en de omgeving. De verschillende woonkamers van de woongroepen zijn duidelijk herkenbaar in het gevelbeeld. Het gebouw heeft een moderne uitstraling en krijgt levendigheid door de compositie van de ramen, de houten accenten en de grote patio’s, balkons en loggia’s. De variatie en positie van de buitenruimtes zorgen voor veel levendigheid en interactie. De ramen liggen diep in de negge en de kozijnen zijn in de wanden weggewerkt. Nog dieper in de gevels liggen de buitenruimtes. Door de gevels van de buitenruimtes van hout te maken wordt hier een warme sfeer gecreëerd. Om de gevelcompositie af te maken worden er ook nissen zonder ramen toegepast waardoor het strakke witte vlak nog meer doorbroken wordt.

Als een of meerdere van de zintuigen bij ouderen verslechterd is het van belang dat de overige zintuigen voldoende geprikkeld worden. Licht, kleurcontrasten, verschillen in textuur, temperatuur en geur zijn daarbij van belang. In het interieur van de groepswoningen wordt hier specifiek aandacht aan besteed. Om de eigen identiteit te kunnen behouden als men opgenomen wordt in een verzorgingsvoorziening wordt er gewerkt met kleinschalige woongroepen. Iedere woongroep heeft zijn eigen herkenbare woonkamer en eetkamer. De nadruk binnen de woongroepen ligt vooral op het wonen en het leven met de zorg goed georganiseerd op de achtergrond.

2by4-eltheto-building-03-10

2by4-architects_Eltheto 07

2by4-eltheto-building-03-12

Eltheto Housing and Healthcare Centre-Building 03 from inner square (completed)

Eltheto Gezondheidscentrum en huisvesting-Bouwdeel 03 (opgelevered)

Het Landvast – zorgtoegankelijke appartementen

plaats: Rijssen
jaar: 2009 -2014
oppervlak: 2.660 m2
status: lopend
opdrachtgever: Twinta, de Goede Woning

Zorgtoegankelijke huurwoningen ‘Landvast’

Landvast speelt in op de wens van vele ouderen is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De woningen zien er uit als normale woningen/appartementen met een sterke eigen identiteit. Landvast bestaat uit 16 woningen van 90m2, onderverdeeld in twee appartementenblokken van twee verdiepingen die ontsloten worden door een galerij. Door de keukens aan de galerijzijde te plaatsen en de galerij de maat van een verblijfsruimte te geven ontstaan er mogelijkheden tot interactie en wordt een buurtgevoel (Noaberschap in het Twents) bevorderd. De woningen stralen zelfstandigheid uit en passen zo goed in het straatbeeld ten opzichte van de wijk. De open ruimte rondom deze woningen zal door de bewoners als buitenruimte gebruikt en deels zelf ingevuld worden. Zo wordt er een sterke relatie met de omgeving gecreëerd. De zelfredzaamheid wordt vergroot door de woningen gelijkvloers en geschikt te maken voor zorg aan huis. Landvast sluit qua vorm aan op de woningen aan de overkant van de straat, maar qua materialisatie sluit juist Landvast aan op de rest van het zorgservicegebied. Een mix van stucwerk en houten geveldelen geeft Landvast een moderne en warme uitstraling. Het gebouw wordt in het midden gescheiden door de hoofdentree, die ook direct een toegang vanuit de straat naar het plein vormt. De woningen links en rechts van de hoofdentree zijn gespiegeld ten opzichte van elkaar. De linkerhelft heeft de woningentrees aan de straat en de rechterhelft heeft de woningentrees aan de pleinzijde. De entreegevels worden gekenmerkt door een strakke witte lijst van prefab betonelementen die samen een lijst om de woningen vormen. De diepe elementen in de entreegevel zijn van stucwerk en houten delen. De raampartijen lopen van vloer tot plafond wat vooral op de verdiepingen de hoogte van de ruimte accentueert. Het dak bestaat uit antraciet gekleurde dakpannen van een plat formaat om zoveel mogelijk 1 vlak geheel te vormen.

 

2by4 eltheto luchtfoto 06

2by4-architects_Eltheto 13

2by4-architects_Eltheto 15

2by4-architects_Eltheto 03

Eltheto Gezondheidscentrum en huisvesting-Overzicht

Eltheto Gezondheidscentrum en huisvesting-Vogelvlucht

Eltheto Gezondheidscentrum en huisvesting-Lifestijl diagram

De Kikker – verstandelijk gehandicapten met dementie

plaats: Rijssen
jaar: 2009-2014
oppervlakte: 3.740 m2
status: Technisch Ontwerp
opdrachtgever: De Goede Woning, Rijssen + Stichting Philadelphia Zorg

Het ontwerp voor dit woon-zorggebouw voor ouderen met een verstandelijke beperking is gebaseerd op dezelfde principes als de overige gebouwen van Eltheto namelijk: het gaat om de kwaliteit van het wonen. De zorg is ondersteunend aan de woon- en leefkwaliteit van de bewoners. Het gebouw is opgezet middels een speels lijnenspel dat enerzijds zorgt voor de aansluiting op de schaal en typologie van de omgeving en anderzijds het gebouw een sterke eigen identiteit geeft. In de plint bevinden zich de meer zelfstandige bewoners die een eigen buitenruimte krijgen aan het plein en de straat. De plint is transparant vormgegeven om zo de interactie tussen binnen en buiten te bevorderen. Op de verdieping bevinden zich de meer afhankelijke bewoners die gebruik maken van grote buitenruimtes binnen het bouwvolume. Van binnen krijgen de bewoners op de verdieping een bijzondere belevenisgang waar ze kunnen dwalen en ontdekken. De gang bestaat uit verschillende belevenisnissen en interactieve plekken. Daklichten geven deze bijzondere plekken extra sfeer.

In het souterrain bevindt zich de dagopvang. Via een glooiend groen landschap is deze verdieping gekoppeld aan het plein. Het groene landschap vormt een beschutte en prettige buitenruimte voor de bewoners.

2by4-Eltheto-b2-exterior-view-street-view_01

2by4-Eltheto-b2-view-from-urban-square_01

Eltheto Bouwdeel 02-Openbaar plein en souterrain

Eltheto Bouwdeel 02-situatie en levensstijl diagram

Interieuradvies psychogeriatrie

Plaats: –
Jaar: 2013
Status: lopend
Opdrachtgever: –

2by4-architects werkt vanuit de overtuiging dat grondige kennis van een specifieke behoefte van een gebruikersgroep kan bijdragen aan de vormgeving. Voor cliënten met een psychogeriatrische aandoeningen hebben wij onderzoek gedaan naar hun specifieke behoeften in relatie tot de binnenruimte.

De komende jaren wordt een sterke groei verwacht van mensen met psychogeriatrische (dementie) problemen. Cliënten met psychogeriatrische problematiek kunnen onrustig gedrag vertonen waarbij de drang ontstaat om weg te moeten van de plek waar ze verblijven. Echt naar buiten kunnen ze niet, maar om aan deze behoefte tegemoet te komen kunnen er dwaalmogelijkheden worden gemaakt in het interieur. Het dwalen kan gerealiseerd worden door gangen niet dood te laten lopen en dat ergens omheen gelopen kan worden zodat er een ‘ommetje’ gemaakt kan worden die uiteindelijk weer bij vertrouwde plek uit komt. Een vertrouwde plek kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld belevenisnissen met verschillende sferen en inrichtingen die verwijzen naar herkenbare beelden uit het dagelijkse leven. Dit kan zowel in een afgeschermde buitenruimte als in het interieur. De cliënten kan zo zelf een plek zoeken waar hij of zij zich thuis voelt om een tijdje te verblijven.

Het kleinschalig groepswonen is al jaren een geschikte woonvorm gebleken voor cliënten met psychogeriatrische problematiek. Het gezamenlijke bereiden van eten, de geur van het koken, het opvouwen van de was zijn herkenbare activiteiten die bijdragen aan het welzijn van de cliënten.

Verstandelijk gehandicapten vertonen reeds op jongere leeftijd verschijnselen van dementie en worden door de goede medische zorg ook ouder dan vroeger. Voor Stichting Philadelphia hebben wij voor deze specifieke groep de plattegrond vormgegeven en interieur oplossingen aangedragen voor belevenisnissen en dwaalroutes voor twee kleinschalige groepswoningen voor Dementerende Verstandelijk Gehandicapten binnen het woonservicegebied te Rijssen.

2by4-dementie-interieur-02

2by4-dementie-interieur-01

2by4-dementie-interier-03

2by4-Interieur-van-groepswoningen-buiten_fountain_txt

2by4-Interieur-van-groepswoningen-buiten_gardening_v1

2by4-Interieur-van-groepswoningen-buiten_urban-gardening_wheelchairproof

2by4-Interieur-van-groepswoningen-buiten_urban-gardening2_1

2by4-Interieur-van-groepswoningen-nis_biking_txt

2by4-Interieur-van-groepswoningen-nis_busstop_txt

2by4-Interieur-van-groepswoningen-nis_cinema_txt

2by4-Interieur-van-groepswoningen-nis_fishtank_txt

2by4-Interieur-van-groepswoningen-nis_garden_txt

2by4-Interieur-van-groepswoningen-nis_garden-wall

2by4-Interieur-van-groepswoningen-nis_old-livingroom_txt

2by4-Interieur-van-groepswoningen-nis_shop-window_txt

2by4-Interieur-van-groepswoningen-roundabout

Living+

plaats: Breda
jaar: 2010
oppervlakte: 24m2 status: voorlopig ontwerp
opdrachtgever: SEV (stuurgroep experimenten volkshuisvesting)

Onderzoek heeft aangetoond dat 80% van de Nederlandse woningvoorraad niet levensloop bestendig is. Traditioneel gezien wordt er in Nederland boven geslapen en onder gewoond. Maar wat als er nu iemand, zoals bij somatische patiënten, langdurig ziek aan bed gekluisterd raakt? De traditionele benedenverdieping laat zich lastig aanpassen en het is lastig beneden een extra slaapkamer te realiseren.

Als gevolg hiervan zal de zorgbehoevende bewoner, die al slecht ter been is, voor een lange periode boven komen te wonen. Deze bewoner raakt hierdoor vaak geïsoleerd van de sociale (woon)omgeving want het leven vindt tenslotte plaats op de begane grond. Hoewel vooral ouderen het liefst in hun woonomgeving willen blijven wonen wordt er noodgedwongen dan toch maar gekozen om te verhuizen naar een gelijkvloerse woning.

De Living+ Unit zorgt ervoor dat deze verhuizing niet plaats hoeft te vinden. Deze prefab Unit functioneert als WMO Unit die aan de tuingevel van de woning geplaatst kan worden. De Unit bestaat uit een slaap/zorgkamer en een inloop badkamer. De voorzieningen voor de aansluitingen van een douche/wastafel/toilet zijn al bij de plaatsing van de Living+ aangebracht en hoeven enkel te worden aangesloten.

De afscheiding tussen woonkamer en slaap/zorg kamer kan in gordijnen en of schuifwanden worden uitgevoerd. Met de gordijnen of schuifwand gesloten komt nog meer dan voldoende licht binnen om de keuken van daglicht te voorzien en om hier een prettig klimaat te creëren. Door de grote glazen schuifwand aan de tuinzijde is het ook mogelijk om het bed naar buiten te rijden op het aansluitende en drempelloze terras.

Wat de Living+ bijzonder maakt is dat deze al in een eerdere levensfase geplaatst kan worden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden de Living+ eerst als uitbreiding van de woonkamer en keuken te plaatsen en later eenvoudig te verbouwen naar de slaap/zorgkamer met badkamer. De Living+ zou ook eerst gebruikt kunnen worden zelfstandige unit voor een thuiswerkplek of zelfs als tuinhuis wanneer men de unit eerst achter in de tuin plaatst. Zo zou in elke levensfase de unit een nieuwe uitbreiding aan het huis kunnen geven waardoor het huis levensloopbestendig wordt.

Living+ Unit-volumetric

Living+ Unit-exterior view

Living+ Unit-Interior view

Living+ Unit-plan layout 01

Living+ Unit-plan layout 02

Living+ Unit-exploded view

Meer generatie buurt

plaats: Delft, Netherlands
jaar: 2014
oppervlakte: 500 m2 or more
status: concept design
opdrachtgever: particulier opdrachtgeverschap

In de huidige tijd is het verkrijgen van een hypotheek lastiger, wordt de kinderopvang duurder en wordt de verzorgingsstaat afgebouwd. Als reactie hierop is te zien dat familiebanden weer sterker worden en delen van de familie elkaar helpen. Zo ziet men grootouders zorgen voor de opvang van de kleinkinderen en ouderen die mantelzorg van hun kinderen krijgen.

Als logisch gevolg van deze maatschappelijke ontwikkelingen ontstaat er een behoefte aan meergezinswoningen. Het kan daarbij gaan om een soort aanleunwoning of twee zelfstandige eenheden achter één voordeur.

De getoonde referentie is hier een uitkomst van op architectonisch en stedenbouwkundig niveau. Het auto vrij of autoluw maken van een straat geeft daarbij aanleiding om de openbare ruimte anders te gebruiken waarbij de straat meer een verblijfplek wordt dan een verkeersruimte. Zo ontstaat een hechte buurt met ruimte voor buurtinitiatieven.

Het nieuwe buurtschap

plaats: Almere
jaar: 2013
oppervlakte:4.500m2
status: concept
opdrachtgever: Gemeente Almere

Een nieuwe stedenbouwkundige opzet die buurschappen creëert waarbij senioren in kleine woningen aan een collectieve binnenstraat wonen nabij hun kinderen en kleinkinderen. Een project gericht op de inzet van mantelzorg door familie en buren.

2by4-architects heeft een woonconcept ontwikkeld dat een nieuw buurtschap voor 3 generaties creëert. Het concept is een aanpassing van het huidige verkavelingprincipe dat uitgaat van rijwoningen met een tuin en een achterom (tuinpad). In het nieuwe concept wordt de maat van het tuinpad opgerekt zodat hier een semi openbare verblijfsruimte ontstaat. Aan deze verblijfsruimte worden kleine wooneenheden voor senioren geplaatst. De senioren kunnen deze verblijfsruimte deels privatiseren. De wooneenheden grenzen niet alleen aan de verblijfsruimte, maar ook aan de tuinen van de rijwoningen. Zo is het mogelijk een relatie met de rijwoningen en hun tuinen te leggen wanneer bijvoorbeeld de kinderen en kleinkinderen daar wonen.

De senioren wonen nog steeds zelfstandig, maar familie is in de buurt wanneer zorg veleend moet worden. Anderzijds kunnen de senioren bijvoorbeeld op de kleinkinderen passen en hulp bieden in de huishouding. Zo wonen 3 generaties bij elkaar. De tuinen worden gezellige ontmoetingsruimtes voor de families en de verblijfsruimte tussen de seniorenwoningen wordt een sociale ruimte voor de buurt waar kinderen zorgeloos kunnen spelen.

Het ontwikkelde model is tevens toepasbaar in combinatie met andere typologieën zoals vrijstaande en twee onder een kap woningen. De seniorenwoning kan ook een niet woonfunctie krijgen zoals kantoor aan huis, gastenverblijf, zelfstandige woning voor studerende kinderen of een verhuurbare eenheid om zo een bredere doelgroep bedienen.

2by4-buurtschap-bestaand-nieuw

2by4-buurtschap-diagram

2by4-buurtschap-existing

2by4-buurtschap-proposal_01

2by4-buurtschap-proposal_02

2by4-buurtschap-timeline

2by4-buurtschap-visualizatie

Handboek Sensitief PvE voor clienten SGEVG

Plaats: kampen
Jaar: 2014
Status: lopend
Opdrachtgever: Stichting Philadelphia Zorg

Stichting Philadelphia Zorg wilt met het Huis van Philadelphia een optimale leefomgeving creëren voor haar cliënten.

2by4-architects is door Stichting Philadelphia Zorg gevraagd een handboek sensitief programma van eisen te maken voor de cliëntengroep Sterk Gedragsgestoorde Ernstige Verstandelijk Gehandicapten.

Binnen de huidige huisvesting zijn cliënten met een indicatie SGEVG gehuisvest samen met andere doelgroepen waaronder SGLVG. Hierdoor krijgen de cliënten niet de optimale zorg afgestemd op hun specifieke behoeften. Stichting Philadelphia Zorg wil hier verandering in brengen door deze groep een eigen huisvesting en dagbesteding te geven. Binnen dit kader is de onderzoeksvraag geformuleerd waar de optimale huisvesting van de doelgroep SGEVG (Sterk Gedragsgestoorde Ernstige Verstandelijk Gehandicapten) aan zou moeten voldoen.

De inhoud van dit handboek is tot stand gekomen uit een aantal intensieve workshops gehouden met een interdisciplinair team bestaande uit; belangenbehartigers, begeleiders, locatiemanager wonen, locatiemanager dagbesteding, gedragsdeskundige, ontwikkelaar intensieve zorg en wij als architecten. Vanuit deze verschillende expertises ontstond kennis uitwisseling en kon er een breed beeld worden gevormd omtrent de optimale huisvesting.

Philadelphia investeert hiermee in de initiatiefase in de overtuiging dat daarbij een soepel ontwikkel en uitvoeringstraject doorlopen kan worden en duurzame huisvesting gerealiseerd kan worden dat leidt tot een hogere kwaliteit van leven voor de cliënt en een goed functionerende werkomgeving voor de begeleiders.

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_17

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_15

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_14

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_11

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_12

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_10

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_05

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_08

2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_02
2by4-sensitiefPVE-SGEVG-Philadelphia_01