2by4-architects is een maatschappelijk gedreven architectenbureau dat zich heeft gespecialiseerd in zorghuisvesting voor zorgorganisaties, ontwikkelaars en corporaties. 2by4-architects ontwerpt zorghuisvesting, vernieuwende woonzorgconcepten, toekomstbestendige nieuwbouw, vervaardigd haalbaarheidsstudies en werkt aan renovatie en herbestemming van bestaand (zorg)vastgoed. Vanaf initiatie tot realisatie is 2by4-architects uw betrouwbare samenwerkingspartner in de zorg.

2by4-architects heeft een uitgebreide klantenkring waar haar diensten aan geleverd worden en streeft naar een duurzame samenwerking. De maatschappelijke gedrevenheid, toekomst gerichtheid en het interdisciplinair denken maakt dat klanten 2by4-architects kiezen.
Door de opgebouwde expertise spreekt 2by4-architects de taal van haar opdrachtgevers en kan daardoor effectieve oplossingen aandragen. 2by4-architects heeft een analytische en kritische houding en gaat uitgebreid de dialoog met de opdrachtgevers aan om tot de best passende oplossing te komen. 2by4-architects werkt vanuit de specifieke wensen van de klant, de kansen die de context biedt en de zorgvisie op de toekomst.

werkwijze

De wijze waarop 2by4-architects ingeschakeld wordt bij de ontwikkeling van zorghuisvesting kan sterk verschillen per klant. In een enkel geval adviseren wij van initiatief tot en met ingebruikname. In andere gevallen verzorgen wij enkel een deel van het proces.

n veel gevallen wordt 2by4 gevraagd als gesprekspartner om een initiatief handen en voeten te geven. Het analytisch en kritisch denkvermogen samen met het interdisciplinaire denken draagt bij aan het concretiseren van ideeën en het vervaardigen van een onderbouwd business plan, ontwikkel model of haalbaarheidsstudies. 2by4-architects kan voor haar klanten het ruimtelijk programma van eisen opstellen samen met de technische specificaties die als uitgangspunten dienen voor de ontwerp fase. De functie van bouwmanager kan in deze fase gereduceerd worden of geheel verdwijnen afhankelijk van de expertise van de klant zelf. Ook kan 2by4-architects u meehelpen in de locatiekeuze voor uw initiatief. Daarnaast heeft 2by4-architects veel kennis van de behoeften van de verschillende cliënten met de verschillende zorgzwaartepakketten. 2by4-architects ontwerpt vanuit de mens als individue met een eigen leefstijl en de daarbij behoreden behoeften.

e ontwerpfase kent meerdere subfases die allen afgesloten worden met een acceptatiemoment van de klant. De normaal te doorlopen fases zijn; Schets ontwerp, Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp en Technisch ontwerp. Vooral in de schetsontwerp fase wordt door 2by4-architects veel aandacht besteed aan overleg met management, personeel en gebruikers. Op basis daarvan worden verschillende modellen gepresenteerd die getoetst worden aan verschillende aspecten zoals, ruimtelijke kwaliteit, functionaliteit, flexibiliteit, ruimtelijke inpassing, juridische kaders, bouwkosten en onderhoud.
Afhankelijk van het gekozen aanbestedingsmodel variëren onze werkzaamheden. 2by4 heeft ervaring met traditioneel model, bouwteam en E&B. Ervaring leert dat onze betrokkenheid gewenst is bij de controle van tekenwerk door derden.

Afhankelijk van het gekozen aanbestedingsmodellen variëren onze werkzaamheden. 2by4 heeft ervaring met traditioneel model, bouwteam, engineer&built. Ervaring leert dat onze betrokkenheid gewenst bij de controle van tekenwerk door derden.

Klanten

2by4-zorghuisvesting.2by4.nl-ontwikelaars

2by4-architects kan door haar interdisciplinaire benaderingswijze, maatschappelijke en bouwtechnische kennis strategisch meedenken over huisvestingsvraagstukken en direct de ruimtelijke vertaalslag maken. Middels analyse maakt 2by4-architects ruimtelijke kansen en belemmeringen van locatie en gebouw snel en helder inzichtelijk. Met een flexibel team is 2by4-architects in staat snel productie te draaien. 2by4 beschikt over 3D visualisatie mogelijkheden om overtuigende beelden te realiseren en heeft kennis van BIM georiënteerde programmatuur. Zo kunnen ontwerpingrepen direct gerelateerd worden aan bouwkosten en de uiterlijke verschijningsvorm. Producten: realistische 3D beelden voor haalbaarheidsstudies, ontwerpvarianten, de invloed op de bouwkosten, presentaties geven met een maatschappelijke laag en een snel productieproces.

2by4-zorghuisvesting.2by4.nl-zorg-roganizaties

Architectuur en stedenbouw zijn vakgebieden die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de wijk. 2by4-architects is in staat middels een effectieve analyse kansen en belemmeringen van de locatie inzichtelijk te maken in ruimtelijke en sociale zin. Door vanuit de behoeften van gebruikers, bezoekers en omwonenden te denken kan een afgewogen ontwerpvisie worden ontwikkeld. 2by4-architects heeft ervaring met participatieprocessen en het op de juiste wijze informeren van betrokkenen. 2by4-architects ziet verborgen kansen in bestaande niet courante huisvesting. 2by4-architects is in staat onderhoudsarm te detaillering om zo ook voor de toekomst het gebouw optimaal te laten functioneren. Ontwerpen van 2by4-architects leggen de nadruk op het wonen en de kwaliteit van het leven (zodat er niet de stempel zorg op rust). Aanpasbaarheid en levensloopbestendigheid worden daarbij integraal mee ontworpen. Producten: sociaal maatschappelijk participatie, sociaal duurzaam (niet energie), onderhoud en renovatie, aanpasbaarheid en nadruk op wonen.

2by4-zorghuisvesting.2by4.nl-zorg-roganizaties_01

Door zowel vanuit de cliënt, het personeel als bezoeker te denken ontstaat er een architectuur die meer dan functioneel en esthetisch in waarde is. 2by4-architects heeft kennis van gezondheidsindicaties en de bouwkundige uitgangspunten die hieruit voortkomen. 2by4-architects ontwerp huisvesting waarbij flexibiliteit en aanpasbaarheid standaard worden meegenomen. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en kan er eenvoudig ingespeeld worden op actualiteiten. Transformatie en herbestemming van bestaande verzorgingstehuizen bieden kansen voor de toekomst die 2by4-architects voor u inzichtelijk kan maken. 2by4-architects heeft kennis van de integratie van duurzaamheid in het ontwerpproces met een terugverdien capaciteit voor de toekomst. Het imago van een zorgorganisatie hangt deels af van de uitstraling en functionaliteit van de huisvesting. 2by4-architects helpt haar klanten met het versterken van het imago door krachtige en tijdloze architectuur. 2by4-architects is in staat zorghuisvesting te realiseren die opgaat in haar omgeving en die de uitstraling heeft van een woongebouw en niet een zorggebouw. Producten: duurzaamheid met terugverdien capaciteit, aanpasbaarheid en flexibiliteit en uitstraling van wonen.

2by4-zorghuisvesting.2by4.nl-klanten-aan-het-woord

Wij delen graag met u de ervaringen die onze klanten hebben met onze dienstverlening.

Wie zijn wij

<strong>Rocco Reukema</strong>
Rocco ReukemaPartner and Founder

Rocco Reukema (1972) is partner en mede oprichter van het in Rotterdam gevestigde ontwerp-en-onderzoeksbureau 2by4-architects. Sinds de oprichting in 2005 houdt het bureau zich bezig ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

1972 Assen, NL

Opleiding
1998-2002 Bouwkunde TU-Delft (eervolle vermelding)
1999 School of Architecture, MSU USA
1996 Hogeschool van de Kunsten, Kampen
1994-1998 HTS, Zwolle

Werkervaring
2005 Medeoprichter 2by4-architects
2002-2008 Stipkovits van Amerongen
2000-2002 Architektenburo Otto Das
1998-1999 Willem van den Hoed

Onderwijs
2009-heden docent aan UrbanDesign NHTV, Breda
2007-2010 docent aan de TU-Delft
2007 gastdocent aan de School of Architecture San Salvador, El Salvador

<strong>Remko Remijnse</strong>
Remko RemijnsePartner and Founder
1974 Epsom, GB

Opleiding
1997-2001 Bouwkunde TU-Delft (cum laude)
1999 School of Architecture, MSU USA
1996 Hogeschool voor de kunsten, Kampen
1992-1997 HTS, Zwolle

Werkervaring
2005 medeoprichter 2by4-architects
2002 oprichter Remijnse Architectuur
2001-2002 Claus & Kaan Architecten
2000-2001 Architektenburo Otto Das
1999 Janson Adriaanssen Architecten
1998-1999 OD 205

Onderwijs
2011-heden coördinator Bachelor of Architecture aan de Hogeschool Rotterdam
2006 docent aan de TU Delft
2006 gastdocent aan de School of Architecture San Salvador, El Salvador
2005-2006 docent aan Academie van Bouwkunst, Rotterdam
2002-2010 docent aan de Hogeschool Rotterdam

Remko Remijnse (1974) is medeoprichter en partner van 2by4-architects. Na cum laude aan de TU-Delft in 2001 afgestudeerd te zijn heeft Remijnse gewerkt bij Claus en Kaan Architecten in Rotterdam. Als ontwerper was Remijnse hier betrokken bij verschillende nationale en internationale projecten. In 2002 begon Remijnse zijn eigen bureau genaamd Remijnse Architectuur. Hier legde Remijnse de basis voor zijn ontwerpvisie: krachtige tijdloze architectuur met een sterke maatschappelijke drive. De spraakmakende ontwerpen die verschillende maatschappelijke thema’s adresseren vonden in 2005 aansluiting bij architect Rocco Reukema met wie Remijnse, na het gezamenlijk winnen van de prijsvraag ‘Toekomst van de Nederlandse Kust’ in hetzelfde jaar 2by4-architects startte.
Remijnse’s interesse in maatschappelijke thema’s gaan verder dan alleen het bureau. Zo geeft hij sinds 2002 les aan het IGO te Rotterdam, de TU-Delft en de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Internationaal gaf Remijnse lezingen en gastcolleges aan de Universiteit van San Salvador en was betrokken bij NGO werkzaamheden op het Kaapverdische eiland Sal . Sinds 2011 is Remijnse coördinator van de Architectuuropleiding aan het IGO te Rotterdam. Hier geeft hij leiding aan een klein team van ambitieuze docenten en geeft inhoud en structuur aan het onderwijs.

Fernando Herrera
Marco Olgiati
Georgios (George) Siokas
Christine Vriesema
Edyta Wisniewska
Magdalena Orzel
Jessica Branchesi
Nicolae Petrencu
Adela Díaz-Llanos Lorenzo
Judyta Cichocka
Jille Koop
Isabel Rivas
Amaia Lezaun

Loenor Coutinho
Laura Maasry
Michael Labory
Andrea Claassen
Paul van den Hof
Stefan de Vos
Jeroen Lemans
Chris Vugts
Bart Machielsen
Tieme Zwartbol
Toon Stallaart
Simon Verduijn
Sisy Vidal

2011 | 3e prijs beste uitbreiding van Twente

2010 | Bijzondere vermelding ‘Drijvende Duurzaam Wonen’ prijsvraag inzending ‘Something ELS’

2009 | Winnaar besloten prijsvraag voor Woonzorgcomplex ‘Eltheto’

2009 | 2e prijs ‘Healthcare 2025’ prijsvraag inzending ‘Care 4U’

2007 | 1e prijs ‘ Better sustainable business parks’ prijsvraag inzending ‘Living on the Edge’

2007 | Nominatie ‘Better and sustainable business parks’ prijsvraag inzending ‘Fill it Up’

2007 | Nominatie ‘Casa Nova’ prijsvraag inzending ‘HighEndLiving’

2005 | 1e prijs ‘Terug naar de Kust’ prijsvraag inzending ‘Dutch Mountains’

2005 | 3e prijs en publieksprijs ‘Magic Mix’ prijsvraag inzending ‘ L’espace du travailleur’

2003 | 3e prijs ‘CityAlive’ prijsvraag inzending ‘Zootopia’

1999 | 1e prijs ‘Day of Architecture’ prijsvraag inzending ‘Phalanx V’

Door de jaren heen heeft 2by4-architects een ruime hoeveelheid artikelen gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften, vakbladen, boeken en websites waaronder Dezeen, de Architect, Architectenweb Magazine, Abitare, Detail, Bouwen met Staal, Bouwwereld.

Image Description

AWM
de architectuur voorbij
#33 | arpil/mei 2010

Image Description

111 Ontwerpen voor het Museumbos in Bosland

Image Description

Architectuur Lokaal #86
zomer 2012
Gemeentehuis in Oss

Image Description

ArchitectuurNL
#03/2012

Image Description

B NIEUWS #10
29 mei 2012

Image Description

bouwen met staal
#192 | october 2008

Image Description

bouwIQ
november 2007

Image Description

Bouwwereld #06
21/05/2010

Image Description

Architecture of Consequence
Dutch designs on the future
NAI Publishers

Image Description

Bereikbaarheid van de kust
Juryraport van de prijsvraag ‘Kust in beweging’

Image Description

dax

Image Description

De architectuur van de ouderenhuisvesting
Bouwen voor wonen en zorg
NAi Uitgevers

Image Description

De Architectuurguide | particuliere woningen
Gemeente Leiden | Nieuw Leyden
informatie over bouwen en wonen in Nieuw Leyden
17 architecten

Image Description

Detail
Review of Architecture and Construction Detail:Brick,Concrete,Stone:Vol.2007.4

Image Description

Healthcare 2025
Buildings for the future

Image Description

Rock the Shack
Gestalten

Image Description

Wood-Architecture and Design
BRAUN

Image Description

Woonkerk!
Wegen naar functiemenging in de stad
Sdu Uitgevers

2by4-architects verdiept zich middels onderzoek in de specifieke thema’s van een opgave. Hierdoor ontstaat een grote hoeveelheid aan kennis op basis waarvan betere ontwerpbeslissingen genomen kunnen worden. Vaak resulteert dit onderzoek in krachtige publicaties die de opgave in een breder perspectief plaatsen. Wij delen graag met u specifieke kennis om zo tot een betere oplossing van uw vraagstuk te komen.

Image Description

AUD
Ouderenhuisvesting

Image Description

BAD-Architecture

Image Description

Boardwalk

Image Description

WONEN op bedrijventereinen

Image Description

ABC

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht


2by4-architects heeft diensten geleverd voor diverse opdrachtgevers waaronder:

Overheden:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Gelderland
Gemeente Rotterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Leiden
Gemeente Rijssen
Gemeente Tiel
Gemeente Wassenaar
Gemeente Voorschoten
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Instanties:
NAi (Nederlands Architectuur Instituut)
Platform31 SEV (Stuurgroep Experimentele Volkhuisvesting)
IPSV (Innovatie programma stedelijke vernieuwing)
Welstandszorg Noord-Holland
Habiforum

Natuur en cultuur organisaties:
Pact van Duivenvoorde
Staatsbosbeheer
Alterra

Woning Corporaties:
Woonbron
De Goede Woning Rijssen
TBV Tilburg

Bedrijven:
Pakkert holding
De Vree Sliepen

Zorg organisaties:
Carint Reggeland
Twinta
Philadelphia
SVOP Prinsenbeek

Vervoersmaatschappijen:
RET
bureau voor Toerisme en recreatie

Adviesbureaus en ontwikkelaars:
Arcadis
Twynstra Gudde
Kleissen and partners
R. Vredenborg Modernista

Particulieren:
Diverse particuliere opdrachtgevers en collectieve particuliere opdrachtgevers.