2by4-architects is een maatschappelijk gedreven architectenbureau dat zich heeft gespecialiseerd in zorghuisvesting voor zorgorganisaties, ontwikkelaars en corporaties. 2by4-architects ontwerpt zorghuisvesting, vernieuwende woonzorgconcepten, toekomstbestendige nieuwbouw, vervaardigd haalbaarheidsstudies en werkt aan renovatie en herbestemming van bestaand (zorg)vastgoed. Vanaf initiatie tot realisatie is 2by4-architects uw betrouwbare samerwerkingpartner in de ontwikkeling van duurzame zorghuisvesting.

 

Binnen zijn specialisatie Zorg focust 2by4-architects op de volgende thema’s:

Transformatie van bestaand (zorg)vastgoed

De komende jaren staat de bouw vooral in het teken van transformaties. Transformatie van verschillende vormen van vastgoed naar nieuwe functies. Ook voor de zorg ligt hier een enorme uitdaging. Wat te doen met alle verzorgingtehuizen die leeg komen te staan omdat mensen met een zorg zwaartepakket van 1 t/m 3 extramuraal opgevangen moeten worden? Hoe gaat men om met de bestaande woningvoorraad die levensloopbesteding gemaakt moet worden om ouderen de mogelijkheid te geven om langer thuis te blijven wonen? Scheiden van wonen en zorg gaat de komende jaren een enorme impact hebben op de bouwsector.

Vereenzaming van ouderen

Onderzoek wijst uit dat in de toekomst er meer alleenstaande ouderen zullen zijn. Het wegvallen van een van de partners, het wegvallen van familie, vrienden en kennissen en het aantal alleenstaande ouderen door echtscheidingen kan er voor zorgen dat vereenzaming onder ouderen substantieel toe zal nemen. Ook het gedwongen thuis blijven wonen voor ouderen met een zorg zwaartepakket 1 t/m 3 zou tot snelle vereenzaming kunnen leiden aangezien ze niet meer de een sociale omgeving van een verzorgingsthuis terecht zullen komen. Vereenzaming kan ook optreden wanneer de partner nog leeft. Als een van de partners bijvoorbeeld dement wordt zou er vereenzaming voor beide partners op kunnen treden. Ook wanneer een van de partners bedliggend wordt zo en geïsoleerd raakt van het sociale leven in en rondom het huis neemt de kans op vereenzaming toe. Het behoeden van sociaal isolement is niet alleen de taak van de mantelzorger, maar ook van de ontwerpers van huisvesting. Aan hun de taak om wonen, welzijn en zorg beter op elkaar af te stemmen.

Leefstijlen van ouderen

Ouderen zijn niet een homogene groep. Wie ouderen nog associeert met oma en opa achter de geraniums is niet meer van deze tijd. De moderne ouderen zijn mondig en willen zo lang mogelijk zelfstandig en mobiel blijven. Ze zijn een diverse groep met zeer verschillende wensen en ideeën. Waar voorheen de huisvesting veel meer ontworpen werd voor de ouderen als groep zal nu voor ouderen als individu ontworpen moeten worden. Zo willen ouderen ook hun zorg ontvangen: afgestemd op hun wensen en leefstijl. Dit maakt de opgave vele malen complexer dan voorheen. Zowel herinrichting als nieuwe opgaven moeten ontworpen worden met voortschrijdend inzicht over hoe deze moderne ouderen gehuisvest moeten worden. Niet alleen nu, maar ook over 30 jaar want voordat men het weet is de zorginstelling alweer verouderd. De gebouwen moeten dus de tand des tijd kunnen doorstaan.

Deze thema’s vertalen wij in de dagelijkse praktijk naar nieuwe en innovatieve concepten. Met 2by4-architects heeft u een betrouwbare en ervaren partner die u graag helpt bij deze complexe opgaven.

Onze projecten

Selectie van onze projecten.

Laatste nieuws

  • logo-nhtv

2by4 sprekers aan het “Zorgcongres 2014”

november 28th, 2013|0 Comments

2by4 is spreker aan het “Zorgcongres 2014” georganisserd door NHTV.

  • 2by4-symposia

‘Barrièrevrij bouwen en wonen’

november 27th, 2013|0 Comments

2by4 is spreker aan het symposium “Barrierevrij wonen en bouwen”, georganisserd door AHK.

  • 2by4-Eltheto-b2-view-from-urban-square

Ontwerp bouwdeel 02 Eltheto goedgekeurd

juni 19th, 2013|0 Comments

Ontwerp bouwdeel 02 Eltheto goedgekeurd door Philadelphia.

  • 2by4-Eltheto-b3-highest-point

Eltheto Bouwdeel 03 bereikt het hoogste punt!

mei 27th, 2013|0 Comments

Eltheto Bouwdeel 03 bereikt het hoogste punt!