De recreatiewoning van 2by4-architects is onder andere gepubliceerd in de onderstaande boeken en tijdschriften:

-WOOD, ‘Architecture & Design’, Michelle Galindo, Braun Publishing, isbn 978-3-03768-123-7.
-Extreme Minimalism architecture, Chris van Uffelen, Braun Publishing, isbn 978-3-03768-164-0.
-CABINS, hutten/cabanes, Philip Jodidio, Taschen Publishers, isbn 978-3-8365-5026-0.
-Rock the Shack, ‘The architecture of cabins, cocoons and hide-outs, Gestalten publischers, isbn 978-3-89955-466-3
-de Volkskrant
-het NRC, voorpagina Lux bijlage
-National TV, Amaizing Waterhomes, United states of America

De recreatiewoning is gefilmd en vertoond op nationale televisie in de Verenigde Staten als onderdeel van het programma ‘Amazing Water Homes’.

De recreatiewoningen van 2by4 worden compleet afgewerkt opgeleverd. Wij hebben daarbij voor u al de toegepaste materialen vastgelegd zodat u enkel de kleur en/of het patroon hoeft te bepalen. Wij helpen u uiteraard graag bij het maken van de juiste keuze mocht u dat wensen. Er is vrijheid in het kiezen van:

– het schilderwerk van de binnenwanden,
– de afwerking van de douche- en toiletwand,
– kleur en motief van het keukenblad,
– kleur en greepjes van de keukenkastjes,
– Kleur en materiaal van de gevelbekleding,

Het enige wat u zelf nog moet doen is soort en type vloerafwerking kiezen en aan te laten brengen. Maar mocht u dat wensen kunnen wij dat ook voor u verzorgen tegen een geringe meerprijs. Veel toegepaste vloer afwerkingen zijn laminaat, gietvloer, marmoleum, tegels.

Het is ook mogelijk een casco recreatiewoning aan te schaffen die u naar eigen inzicht verder kunt afbouwen. Een casco woning heeft u al vanaf 60.000 euro inclusief btw met een lengte van 5.8 meter. De woningen zijn ook allemaal te verlengen met veelvouden van 1.2 meter. Verlengen met 1.2 meter kost 5.000 euro inclusief btw.

2by4-Prefab recreation house-sizes

Bij een casco recreatiewoning krijgt u een wind en waterdichte en compleet geïsoleerde woning. De woning heeft echter niet het inbouw pakket met binnen wanden, sanitair, keuken en installaties. In de wanden zitten al wel loze leidingen zodat u alleen nog draden hoeft te treken en de schakelaars en wandcontactdozen af te monteren. Uit de vloer komen op de door u gewenste plaats mantelbuizen voor de doorvoer van water en elektriciteit. De wanden zijn klaar om behangen of geschilderd te worden. U kunt zo de woning geheel naar eigen inzicht verder afbouwen en inrichten.

De recreatiewoning wordt standaard aangeboden in duurzame houten kozijnen. Mocht u liever aluminium kozijnen wensen dan kan dit tegen een meerprijs geleverd worden.

Kiest u voor een casco recratiewoning heeft u keuze uit verschillende kozijn indelingen zoals hieronder getoond.
2by4_recreatiewoning_gevels

Hieronder beschrijven wij de stappen die doorlopen worden in de realisatie van uw recreatiewoning.

1. Bestemmingplan check,
2. Afstemmingsoverleg,
3. Contractvorming,
4. Omgevingsvergunning aanvraag,
5. Productie recreatiewoning,
6. Grondwerk,
7. Plaatsing,
8. Afwerking,
9. Ingebruikname

2by4-stappenplan-recreatiewoning

1. Bestemmingplan check

De eerste stap in de realisatie van uw recreatiewoning is bij de gemeente navragen of de recreatiewoning binnen het geldende bestemmingplan past. U kunt hiervoor een afspraak maken met de gemeente waar u de recreatiewoning wilt plaatsen. Zij kunnen eenvoudig aangeven of de recreatiewoning gebouwd mag worden op de plek die u voor ogen heeft.

Het zou fijn zijn als u sonderinggegevens van naast gelegen panden zou kunnen opvragen uit het gemeentearchief. Aan de hand hiervan kan bepaald worden of u wel of niet op funderingspalen moet bouwen. Als er niet op palen gebouwd hoeft te worden zijn er voor de fundering geen bijkomen kosten.

Mocht u dat wensen, dan kunnen wij deze werkzaamheden voor u verzorgen.

2. Afstemmingsoverleg

Als u weet dat de recreatiewoning binnen het bestemmingplan past is het tijd om met u in overleg te gaan om zaken af te stemmen. Dit overleg houden wij bij voorkeur op de bouwlocatie zelf. Als dit niet mogelijk is komen wij graag bij u thuis langs.

Voorafgaand aan het afstemmingoverleg ontvangen wij graag van u per mail een kopie van de het bestemmingsplan (kaart) en daarbij horende toelichting, sonderinggegevens van nabij gelegen woningen, het adres waar de recreatiewoning moet komen en foto’s van de omgeving. Met deze informatie kunnen wij ons al voorbereiden op het gesprek en kunnen we efficiënt te werk gaan.

Tijdens het afstemmingsoverleg bepalen we de positie van de woning, spreken we de opties door, bespreken we de planning en beantwoorden wij al uw nog openstaande vragen. Na dit gesprek zenden wij u een offerte afgestemd op uw wensen en de mogelijkheden van de locatie.

3. Contractvorming

In deze fase tekent u het contract dat afgestemd is op uw bouwlocatie en uw persoonlijke wensen. Na ondertekening moet tevens een aanbetaling worden gedaan van 50% van de aanschafwaarde. De volgende 50% van de kosten worden betaald voor de plaatsing van de woning.

4. Omgevingsvergunning aanvraag

Voor ieder gebouw moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden.
Wij verzorgen namens u de aanvraag. Voor de vergunning bent u leges verschuldigd aan de gemeente waar u de recreatiewoning wilt plaatsen. De doorlooptijd van de aanvraag bedraagt voor een reguliere vergunning 8 weken.* Na deze periode kunnen omwonenden nog bezwaar maken voor een periode van 6 weken. Het is daarom aan te raden om van te voren met omwonenden uw plannen te bespreken. U kunt er voor kiezen om tijdens de bouwvergunning periode de productie van uw recreatiewoning in gang te zetten. Hierdoor kan er na het verkrijgen van de vergunning al meteen begonnen worden met de plaatsing van uw recreatiewoning. Er is daarbij echter een klein risico dat de vergunning niet of met vertraging wordt verleend waardoor er bijkomende kosten kunnen ontstaan.

*De periode start nadat de gemeente alle ingezonden stukken als compleet beoordeelt. De gemeente heeft de mogelijkheid om, mits goed beargumenteerd, de procedure van 8 weken nog met 6 weken te verlengen.

5. Productie recreatiewoning

De prefabricage van uw woning vindt plaats in een productiehal en zal zo’n 6 weken in beslag nemen. De prefabricage wordt door een gerenommeerde en gecertificeerde bouwer met een vast ervaren team van medewerkers uitgevoerd. Door de prefabricage zijn de werkzaamheden weersonafhankelijk en kan er zeer nauwkeurig gewerkt worden wat u terug zult zien in uw recreatiewoning. Het is mogelijk om op afspraak de prefabricage van uw woning te komen bekijken. In de productiehal worden ook zaken als de leidingen en isolatie aangebracht.

6. Transport

Als de recreatiewoning in elementen geprefabriceerd is kan de woning per vrachtwagen vervoerd worden richting de bouw locatie. De transportkosten binnen een straal van 50 km vanaf de productiehal in midden nederland zitten in de prijs.

7. Grondwerk

Een kleine week voor de plaatsing zal het grondwerk worden verricht en de fundering worden aangebracht. Op zandgrond zoals op de Veluwe en grote delen van Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland kan een eenvoudige fundering volstaan. In andere gevallen kan het noodzakelijk zijn om op palen te funderen of met balansfundering. Het funderen op palen of balansfundering geeft een meerprijs. Als eerste wordt gekeken hoe goed de bouwlocatie toegankelijk is voor een kleine bouwkraan. In enkele gevallen moeten hiervoor rijplaten worden aangebracht om beschadiging van de bestrating of wegzakken van de kraan te voorkomen. Dit kan in enkele gevallen een meerprijs geven. Voorafgaand aan de contractvorming zullen we dit inzichtelijk maken. De vruchtbare toplaag wordt als eerste afgegraven en vervolgens worden twee sleuven tot 60 cm diep afgegraven. De vrijkomende grond wordt na het plaatsen van de recreatiewoning weer rondom aangebracht. De overgebleven grond wordt over uw locatie uitgespreid of op een andere plek op uw terrein gedeponeerd. De grond kan ook tegen een meerprijs worden afgevoerd.

8. Montage

De recreatiewoning zal gemonteerd worden in vijf werkdagen. Hiervoor worden de elementen vanaf de vrachtwagen met een kleine mobiele kraan geplaatst en aan elkaar verbonden. Als de structuur van de recreatiewoning staat worden de kozijnen geplaatst en kan de wand en dak afwerking van verduurzaamd hout worden aangebracht. De woning is hierna wind en waterdicht zodat weersonafhankelijk de binnen afwerking uitgevoerd kan worden.

9. Afwerking

Vervolgens heeft de bouwer nog ca vijf werkdagen nodig om de binnenkant van uw woning strak en netjes af te werken en te schilderen. U dient zelf een keuze te maken voor een vloerafwerking en die op uw kosten te laten aan brengen. In het geval de woning niet op de bestaande nuts voorzieningen (elektra, riolering) aangesloten kan worden dient u zelf te zorgen voor de aansluiting. Het terrein wordt vervolgens vrijgemaakt van bouwmaterialen en vlak afgewerkt zodat u of een hovenier de tuin verder kan aanleggen naar uw wensen.

10. Ingebruikname

En dan is het moment aangebroken om de sleutel aan u te overhandigen en kunt u zorgeloos van uw nieuwe woning gaan genieten. U krijgt tevens een map met daarin de garantie verklaringen en een lijst van de toegepaste materialen.

Wij hebben de prijs voor de recreatiewoning zo compleet mogelijk gemaakt. Wij verzorgen voor u de aanvraag omgevingsvergunning, het transport naar uw bouwlocatie (50km), de plaatsing en ga zo maar door. Er kunnen echter bijkomende kosten zijn afhankelijk van uw specifieke wensen en de bouwlocatie. Op onze site treft u een overzicht van deze mogelijke bijkomende kosten aan. Aan de aangegeven prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij hebben een prijs afgegeven waar zoveel mogelijk in zit zodat er niet nog extra kosten bij komen. Toch zijn er zaken die sterk van de bouwlocatie afhankelijk zijn of van uw eigen wensen deze kosten die evt. er bij komen maken wij hieronder inzichtelijk.

Afwijkende fundering;
Mocht de grond niet voldoende draagkrachtig zijn voor de woning dan kunnen er funderingspalen worden toegepast. Dit levert een meerprijs van … tot ….. euro. De gemeente heeft van ieder gerealiseerd bouwwerk sonderingsgegevens in het gemeentearchief. Uit de sonderingsgegevens van nabij gelegen woningen kan afgeleid worden of er funderingspalen toegepast moeten worden. Een aparte sonderingsmeting kost gemiddeld 650 euro. Komt de recreatiewoning op zandgrond te staan dan is een paal fundering meestal niet nodig.

Extra transport;
De transport afstand van 50 km van de productiehal in … en … zit in de prijs. Mocht u verder weg wonen worden de extra transportkosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor evt veer of tol kosten en tijdelijke verharding (rijplaten) om bij de bouwlocatie te komen.

Nuts aansluitingen;
De aansluitingen van elektriciteit, riolering, drainage en water worden tot 10 meter uit de woning aangelegd. Mocht het aansluitpunt op grotere afstand liggen dan kunnen wij daarvoor een prijsopgave maken. Betreft het een nieuwe aansluiting dan moet u deze aanvraag zelf verzorgen.

Vloerafwerking;
Doordat er zoveel verschillende vloerafwerkingen zijn zit de vloerafwerking niet in de genoemde prijs en kunt u zelf kiezen wat u voor afwerking en kleur wenst aan te brengen.

Gordijnen;
Omdat de keuze voor gordijnen erg persoonlijk is hebben wij besloten dit niet in de genoemde prijs op te nemen. Er zijn al wel voorzieningen aanwezig waar u eenvoudig uw gordijnrails en gordijnen aan kunt ophangen.

Keuken;
Mocht u afwijkende wensen hebben voor de keuken en inbouwapparatuur dan kunnen wij de kosten voor de keuken, die standaard in de totaalprijs zit, teruggeven en kunnen wij uw recreatiewoning leveren zonder keuken. U dient dan zelf een keukenleverancier te benaderen voor de aanschaf en levering van de keuken. Wij dienen alleen wel tijdens de productie al van uw keukenleverancier een tekening te krijgen met daarop de positie van elektrapunten en de aansluiting voor water en afvoer.

Grondafvoer;
Er is gerekend met een gesloten grondbalans. Dit betekent dat de grond die vrij komt voor het plaatsten van de fundering terug gestort wordt tussen de funderingsbalken en dat de overige grond verspreid wordt op uw terrein. Mocht u wensen dat de grond wordt afgevoerd dan komen er extra kosten bij afhankelijk van de mate van vervuiling van de grond.

Casco;
Mocht u een casco woning aanschaffen dan wordt deze geleverd met loze dozen en leidingen waar u zelf uw bekabeling in kan aanbrengen en kan afmonteren. Er is gerekend met op vier hoeken een dubbel stopcontact, twee lichtpunten en twee posities van schakelaars. De wanden worden scanklaar/sausklaar afgewerkt opgeleverd. Op een door u aan te geven positie worden twee mantelbuizen rond 50 door de vloer aangebracht waar de elektra en waterleiding kan worden aangebracht. Ditzelfde geldt voor een afvoer rond 110 mm voor de riolering en 50 mm voor een wastafel of gootsteen. De riolering loopt tot 1 meter buiten de woning en wordt afgedopt opgeleverd. De drainage eindigt tevens een meter uit de woning.

De recreatiewoningen van 2by4 worden compleet afgewerkt opgeleverd en voorzien van alle nodige technische installaties om er meteen te kunnen verblijven. Er zijn duurzame materialen toegepast zodat de recreatiewoning bijna geen onderhoud nodig heeft.

Boei delen : onderhoudsvrij aluminium zetwerk kleur wit (ral 9010).
Wanden en dakafwerking buiten : platowood duurzaam veredeld europees naaldhout en daarmee onderhoudsvrij. Het hout kan in diverse kleuren worden afgewerkt.
Wanden en plafond afwerking binnen : wit geschilderd (ral 9010).
Kozijnen : Houten kozijnen met schuifdeuren (ral 7016)*.
Glas : Dubbele beglazing met hoog isolerende eigenschappen en zonwerende folie (HR++, zta/lta).
Vloerafwerking : door de klant zelf te verzorgen.
Sanitair : voorzien van hangtoilet, wc rolhouder, douchebak, transparante douche deur,
wandafwerking kunststof. **
Keuken : drie onderkastjes waarvan 1 een koelkast, wasbak met kraan, twee pits elektrische kookplaat, drie bovenkastjes.
Vloerconstructie : Geïsoleerde betonvloer (rc 3.5)***
Wand en dakconstructie : Houtskeletbouw met duurzame isolatie volgens bouwbesluit (rc 3.5).****
Technische installaties : groepenkast met 4 groepen, warmwaterboiler 80liter, mechanische afzuiging, waterafsluiter met aftap punt.
Verwarming en koeling : middels een lucht op lucht warmtepomp systeem met een wand binnen unit en een buitenunit met ventilator.

* Optioneel kunnen de kozijnen ook in aluminium uitgevoerd worden.
** Tegen een geringe meerprijs kunnen ook wandtegels worden toegepast.
*** In erg veenachtig gebied kan een paal fundering noodzakelijk zijn.
**** Er kan ook met een duurzaam dampopen systeem worden gewerkt die bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardig binnenklimaat.

De recreatiewoningen worden geleverd met de onderstaande garanties.

Glas
Kozijnen
Gevelbekleding
Installaties
Keukenapparatuur

Mocht u enthousiast zijn maar andere ruimtelijke wensen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij wisselen hierover graag met u van gedachten. Wij kunnen voor u, binnen eenzelfde moderne uitstraling en met eenzelfde efficiënt productiesysteem, een uniek ontwerp maken afgestemd op uw specifieke wensen en locatie.