Project Description

Gymzaal Adamshofstraat, Rotterdam

plaats: Rotterdam
jaar: 2016
oppervlakte: 600 m2
status: schetsontwerp
opdrachtgever: gemeente Rotterdam
team: Remko Remijnse, Rocco Reukema, Agnese Argenti

De ambitie is om een gymzaal te realiseren die op de schaal van de wijk, de buurt en de plek een nieuwe identiteit genereert, verbindt en communiceert. Het is een plek van samenkomst, uitdaging, interactie en waar binnen en buiten bij elkaar komen. Het gebouw mag geen barrière vormen, maar zal juist verbindend moeten werken. Het gebouw zal opgaan in de structuur en taal van de wijk, maar ook een sterke eigen identiteit krijgen. Het gaat hier om een subtiele inpassing van chirurgisch niveau. Elke zijde van het gebouw zal antwoord moeten geven aan andere vraagstukken zonder de eenheid van het gebouw als geheel te verliezen.
Doordat de locatie binnen de brandgrens ligt is de directe omgeving opgebouwd uit een diversiteit aan bouwstijlen en straatprofielen. Deze sluiten niet aan op de meer historische opzet van de omgeving. Op veel plekken komt de omgeving gefragmenteerd over en ontbreekt er een sterke identiteit en samenhang tussen de gebouwen onderling en tussen gebouw en buitenruimte.
De gebouwen uit de omgeving kenmerken zich vooral door een gesloten of commerciële plint met daarboven een massa met voornamelijk woonprogramma. Het aansluiten van de gymzaal op deze ‘plint met opbouw’ structuur zorgt voor eenheid tussen de gymzaal en de bestaande gebouwen. Daarnaast zorgt deze opbouw voor een doorbreking van de massa als geheel waardoor deze als minder zwaar ervaren wordt. De plint zal echter niet scheidend werken, maar juist verbindend. Plint en opbouw zullen op verschillende schaalniveau op de omgeving reageren. Van gebouw tot detail zal er gekeken moeten worden hoe het beste de aansluiting met de context gemaakt kan worden.
Het gegeven programma en de gedefinieerde bouwcontour maken het op deze complexe locatie niet eenvoudig om optimaal de ruimte te gebruiken en een flexibel gebouw te realiseren. Er is bewust voor gekozen om de kleedkamers onder de grond te plaatsen en de zaal zelf te iets te roteren. Hierdoor wordt er op maaiveld optimaal ruimte gegeven aan de entree, een heldere routing, de toestelbergingen en ruimte voor toeschouwers.
Logistiek gezien wordt het gebouw flexibeler door de tweede, meer informele entree, aan het park. Dit biedt de mogelijkheid om ‘s avonds het schoolplein, waar de hoofdentree gesitueerd is, gesloten te houden terwijl de gymzaal operationeel blijft. Ondergronds kunnen de 2 entrees verbonden worden en kan er eenvoudig een schone route naar de gymzaal gerealiseerd worden.
Het gebouw is zo te ontwerpen dat de gymzaal een verlenging van het park kan worden of en verlenging van het schoolplein of zelfs beiden. Schoolactiviteiten en buurtactiviteiten worden zo gestimuleerd en ondersteund door het gebouw. In totaal ontstaan er zo een serie van interessante sequenties in en rondom het gebouw.