Project Description

Semi Permanente School, Rotterdam

plaats: Rotterdam
jaar: 2010
status: onderzoek
team: Remko Remijnse, Rocco Reukema, Stefan de Vos, Jeroen Lemans

Bij het ontwerpen van scholen moet nooit uit het oog verloren gaan waar het uiteindelijk om draait: een betere leeromgeving creëren voor het kind. Het onderzoek naar semipermanente scholen brengt middels een gegronde analyse de huidige problematiek van tijdelijke huisvesting voor scholen in kaart en stelt een interessant alternatief voor.

Door de praktijksituatie onder de loep te nemen en simultaan het belang van het kind daaraan te toetsen ontstaat een evenwichtig beeld van de werkelijke kwestie en wordt zichtbaar waar verbeteringen gewenst zijn.

Het onderzoek is ontsprongen bij 2by4-architects met de onderzoeksvraag: Hoe kan er een betere voorziening getroffen worden voor de tijdelijke huisvesting van basisscholen? Vanuit een fascinatie en ethische beweegredenen is het onderzoek met deze vraag als uitgangspunt gestart. De ethische beweegredenen zijn gerelateerd aan het hoofddoel van het onderzoek, ervoor zorgen dat het niet meer mogelijk is om kinderen voor 5 jaar in een noodlokaal te huisvesten en daarvoor in de plaats een hoogwaardig alternatief te bieden.

De semipermanente schoolunit is ontworpen voor een periode van 5 tot 15 jaar. De unit heeft alle kwaliteiten van een permanente school maar kan veel sneller en goedkoper gebouwd worden. Daarnaast biedt deze unit een maximale flexibiliteit waardoor de school snel kan uitbreiden of kan krimpen. Na de gebruiksperiode kan de unit eenvoudig herplaats worden op een andere locatie of zelfs eenvoudig getransformeerd worden in een permanent schoolgebouw. De unit zelf is een ruimte die van binnen aangepast kan worden op het onderwijssysteem van de school. Zo kunnen er in 1 ruimte eenvoudig verschillende leeromgevingen gecreëerd worden: van stille leerruimtes tot actieve ruimtes voor creaties.