Project Description

Kerk en appartementen in Swifterbant

plaats: Swifterbant
jaar: 2017
oppervlakte: 2.080 m2
status: conceptontwerp
opdrachtgever: Rooms Katholieke en Protestantse Gemeenschap te Swifterbant
team: Remko Remijnse, Agnese Argenti

Voor de nieuwe kerk voor de Rooms Katholieke en Protestantse Gemeenschap te Swifterbant heeft 2by4- architects een aantal opties onderzocht. Uitgaande van een bouwvlak dat de contouren van de huidige twee kerken volgt zijn er twee opties die interessant zijn om te onderzoeken.
De eerste optie gaat uit van slopen van één van de twee kerken. Op het vrijgekomen terrein zullen de gewenste appartementen ontwikkeld worden. Deze optie heeft als voordeel dat er minder gesloopt wordt en de kerk operationeel blijft tijdens de bouw van de appartementen. Het grote nadeel is echter dat het kerkgebouw redelijk gedateerd is en mogelijk niet meer voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd.
Daarnaast wordt het lastig om de oude kerk en de nieuwe appartementen qua architectuur en uitstraling op elkaar af te stemmen wat kan leiden tot een niet gewenst beeld. Tenslotte kan de sloop van een deel van de kerk leiden tot een complexe opgave mbt leidingwerk, installaties, vluchtwegen ed. Sowieso zal de kerk die blijft staan op de plekken waar gesloopt wordt weer dichtgezet moeten worden.
De tweede optie is het in fasen slopen van de kerk om uiteindelijk tot totale nieuwbouw te komen. Ons voorstel zou zijn om het rechterdeel eerst te slopen en hier de nieuwbouw voor de appartementen te plaatsen. Wanneer de nieuwbouw gereed is kan het linkerdeel gesloopt worden waar dan na de sloop de nieuwe kerk gerealiseerd wordt. Architectonisch is het fraai om appartementen en kerk ruimtelijk één geheel te laten lijken.
Mooie duurzame materialen geven de kerk en de appartementen een bijzondere uitstraling die sfeer geeft aan de plek in het centrum van Swifterbant. Zowel kerk als appartementen ontsluiten een ruim opgezet groen plein in het hart van het complex. Vanuit dit plein worden de kerk en de appartementen ontsloten en kunnen sociale activiteiten plaats vinden.
De appartementen zijn ruim en gelijkvloers opgezet en geschikt voor bewoners van elke leeftijd. Op de begane grond is het mogelijk om de appartementen een eigen groene buitenruimte te geven.
De nieuwe kerk vormt samen met de appartementen een prachtig baken in het centrum van Swifterbant waar de hele gemeenschap trots op kan zijn.