Project Description

plaats: Tiel
jaar: 2006
status: onderzoek
opdrachtgever: VROM, Provincie Gelderland
team: Remko Remijnse, Rocco Reukema
Royaal wonen boven Bedrijfsloodsen is een onderzoek naar nieuwe woonvormen op twee verouderde bedrijventerreinen in de Gemeente Tiel.

Het onderzoek probeert de verpaupering een halt toe te roepen en een sociaal veilig klimaat te scheppen door het aanbrengen van woningen op het bedrijventerrein. Locale kwaliteiten als water, reliëf en uitzicht op buitenopslag en productie worden ingezet als woonkwaliteit.

De terreinen blijven bestemd voor bedrijven, ze krijgen alleen een mede gebruiker. De woningen zullen het terrein verdichten en verstedelijken waardoor een aansluiting gevonden kan worden met de stad. In het onderzoek wordt voornamelijk gekeken naar ontsluitingsprincipes en de mogelijkheden van realisatie binnen huidige wettelijke kaders.

Het onderzoek is een initiatief van Ondernemers Coöperatie Tiel, gemeente Tiel en de provincie Gelderland. Het onderzoek heeft subsidie ontvangen van het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing 2004.

2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Google earth view

2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Analysis schema-07

2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Map

2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Analysis schema-08

2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project schema-01
2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project schema-02
2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project schema-03
2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project schema-04
2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project schema-05
2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project schema-06
2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project schema-07
2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project schema-08
2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project schema-09
2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project schema-10
2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project schema-11
2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project schema-12

2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project plan-03

2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project section

2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Project plan-01

2by4-Prijsvraag 'Goudse Poort'-Model and schema