Project Description

plaats: Den Haag, Wassenaar, Voorschoten- Leidschendam
jaar: 2008
oppervlakte: 6 km
status: conceptontwerp
opdrachtgever: Pact van Duivenvoorde
team: Remko Remijnse, Rocco Reukema, Simon Verduijn, Toon Stallaart

 

De steden in de Randstad groeien in sneltreinvaart naar elkaar toe en dit legt enorme druk op het culturele landschap dat tussen de steden ligt. Een van die landschappen is de rijksbufferzone ‘Duivenvoordse Corridor’ die de groene verbinding vormt tussen het groene hart en de omgeving.

Doordat veel van dit cultuurlandschap uit natuur bestaand en beschermd wordt krijgt het publiek geen inzicht in de kwaliteiten die er liggen. Deze bescherming vormt tevens een bedreiging omdat het grote publiek, dat het draagvlak vormt dat nodig is om het gebied vrij van bebouwing te houden, die het landschap nu niet kan betreden en ervaren.

2by4 heeft met dit onderzoek een voorstel gedaan voor het ten delen openstellen van de Duivenvoordse polder door middel van een educatieve en culturele wandelroute. Deze ingreep maakt beperkt recreatief medegebruik mogelijk en geeft inzicht in de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het gebied.

De gehele kustzone bestaat uit een zes tal natuurlijke landschappen parallel aan de kust. Deze landschappen hebben allen hun eigen unieke culturele waarden. De infrastructuur langs de kust is tevens parallel aan de kust. Hierdoor kunnen deze landschappen bijna nooit als opeenvolgend beleeft worden. De boardwalk maakt vormt de ontbrekende schakel in een route haaks op de kust die de zes verschillende cultuurlandschappen met elkaar verbindt.

Boardwalk-General Vision

Boardwalk-Route

Boardwalk-Passage

Boardwalk-Section

Boardwalk-Passage

Boardwalk-Passage