2by4 ondersteunt Philadelphia in het opzetten van een ruimtelijk PVE voor de clienten groep verstandelijk gehandicapten met een gedragstoornis.